Laatste artikelen

Sylvia Boer per 1 februari directeur van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Sylvia Boer (37) treedt per 1 februari als directeur in dienst van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Boer fungeert in deze nieuwe functie binnen de vereniging voor Offshorebedrijven in het Noordzeekanaalgebied als spil tussen de leden, overheid en stakeholders. AYOP ziet grote kansen voor de offshore wind, maar ook zeker voor olie & gas, in de regio en wil deze ten volste met de komst van Boer gaan benutten.

Partnership Rabobank IJmond en Amsterdam IJmuiden Offshore Ports

Rabobank IJmond sluit een partnership met Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). Met een structurele bijdrage uit het Rabo Investeringsfonds – één van de coöperatiefondsen van Rabobank IJmond – draagt Rabobank IJmond bij aan het versterken van de regio Amsterdam IJmuiden en het verduurzamen van bedrijven in deze regio.

IJmond Onderneemt! Award 2019: ’Kleintje’ Middelkoop wint van twee reuzen

Het bedrijf is de kleinste en relatief minst bekende kandidaat voor de prestigieuze IJmond Onderneemt! Award. Zeker wanneer je nagaat dat de twee andere genomineerden staalbedrijf Tata Steel en maritiem dienstverlener KVSA zijn. Toch won Middelkoop Transporten en Verhuizingen – kortweg Middelkoop – dinsdagavond de belangrijkste ondernemersprijs in de IJmond-regio.

Uitnodiging workshops Circulair ondernemen

Op 24 oktober jl. heeft Marien Korthorst van Cirkel Design een mini workshop circulair ondernemen gegeven aan de leden van de cluster Haven & Logistiek. Het doel is om bedrijven op weg te helpen met circulair ondernemen: Wie zich richt op gebruik in plaats van verbruik, en op het cultiveren van waarde in plaats van verkopen, herkent nieuwe uitdagingen en businesskansen. De circulaire economie geeft uitdagingen én kansen! CIRCO helpt ondernemers en creatieve professionals producten, diensten en businessmodellen te herontwerpen om vervolgens daadwerkelijk circulair te ondernemen.