Laatste artikelen

Eerste bijeenkomst Cluster Overheid en semi publieke diensten

Maandag 18 november is de eerste bijeenkomst geweest van het Cluster Overheid en semi publieke diensten. Deze bijeenkomst was georganiseerd bij het NOVA college in Beverwijk door Hans Snijders en Fred Mosk. Onder het genot van erwtensoep en een broodje, verzorgd door Partysupport, heeft een eerste nadere kennismaking met elkaar plaats gevonden. Vervolgens is het doel van deze bijeenkomst uiteen gezet. Het doel is te komen tot een gezamenlijke agenda voor de komende periode. Een ieder was vrij om onderwerpen aan te dragen.

CCUS-project Athos polst marktinteresse CO2- levering, - gebruik en - opslaglocaties

Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel werken, onder noemer Athos, samen aan de uitwerking van een CCUS-project in het Noordzeekanaalgebied. Onlangs hebben de partijen een haalbaarheidsstudie afgerond en aangekondigd diverse vervolgstudies uit te gaan voeren. Daarvoor nodigt Athos nu partijen uit om hun interesse in het CCUS-project kenbaar te maken.

Bedrijventerrein Uitgeest-Noord gaat verder

Op woensdagavond 30 oktober 2019 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor en met de ondernemers over het bedrijventerrein Uitgeest-Noord. Samen met de gemeente en de ondernemers in het gebied is begin 2019 onder leiding van STEC-groep een businessplan opgeleverd met plannen over hoe het gebied toekomstbestendiger kan worden gemaakt.

Wat is jouw verhaal?

Verbinden, behartigen, netwerken en kennisdelen. Mooie doelstellingen van de OV IJmond, waar elke ondernemer bij gebaat kan zijn. Maar wat betekenen ze nu precies voor jou? We zijn op zoek naar het verhaal hierachter. Het doel is om een aantal bondige artikelen te maken met daarin jouw ervaringen. Deze komen op de site te staan en worden gedeeld op social media. Bijvoorbeeld een lunchbijeenkomst waarbij je een inspirerende ondernemer tegenkwam. Of nieuwe samenwerkingen. Wat is jouw verhaal?