Laatste artikelen

Provinciale Staten : wensen van het georganiseerde bedrijfsleven

In verband met collegevorming bij Provinciale Staten zijn er door het georganiseerd bedrijfsleven vanuit verschillende kanten wensen en aandachtspunten ingediend bij de Staten. Hierbij ter informatie de programma’s van VNO/NCW en Economisch Forum Holland boven Amsterdam.

Visie Bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma

De Beverwijkse bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer, inclusief de Parallelweg en zeehaven De Pijp, spelen een belangrijke rol in de lokale en regionale economische structuur. Ze huisvesten honderden bedrijven en bieden werkgelegenheid aan duizenden werknemers. De stad Beverwijk heeft de komende jaren te maken met grote opgaven, zoals de sterk groeiende behoefte aan woningen, de energietransitie, het inzetten op duurzaamheid en het economisch aantrekkelijker maken van Beverwijk als innovatief bedrijventerrein en vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe ondernemers.

GreenBiz Energy officieel van start

Jan Boudesteijn, voorzitter van Vereniging GreenBiz IJmond, en Gerard Adema van Econvert Climate & Energy vertellen u graag hoe ook uw bedrijf onderdeel kan uitmaken van dit unieke energieplatform in de IJmond én hoe GreenBiz IJmond u werk uit handen neemt.

Regionaal samenwerken voor meer energiebesparing

Nu de energietransitie wat meer vorm krijgt, gaat het vaak over aardgasvrij wonen en meer lokale duurzame energie opwekken. Maar een eerste stap is altijd: wat kan ik besparen? Want hoe minder energie je verbruikt, hoe minder je hoeft in te kopen of op te wekken. Om inwoners te informeren over energiebesparing heeft Omgevingsdienst IJmond namens gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort als eerste regio een subsidie van de Provincie Noord-Holland toegekend gekregen.