Laatste artikelen

Breng je stem uit: jouw gemeente de mkb-vriendelijkste?

Gemeenteraadsverkiezingen zijn er eens in de vier jaar. Verkiezingsprogramma’s draaien dan vooral om voornemens die burgers raken. De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente is er om de twee jaar. En dan draait het uitsluitend om de vraag: wat doet jouw gemeente voor het lokale bedrijfsleven? En doen ze dat goed?

Circulaire economie IJmond: Bottom-up aanpak leidt tot unieke samenwerkingen en resultaten

Binnen het industriële Noordzeekanaalgebied is het belangrijk om de impact op de omgeving te beperken en afval te hergebruiken. Er liggen meerdere rapporten klaar, waarin onderzoekers aangeven dat er kansen liggen bij het hergebruik van afval. Maar in die onderzoeken staan geen concrete resultaten. Reden voor het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied om het anders aan te pakken, door bottom-up materiaalstromen op bedrijventerreinen te inventariseren.

Werckpost IJmuiden officieel geopend

Vrijdag 23 november is de Werckpost vestiging IJmuiden officieel geopend. Commercieel directeur Maria Coenen-Post van het familiebedrijf verrichtte de aftrap. Ze sprak onder andere over de onstuimige groei van het bedrijf dat nu, na bijna vijf jaar, al over vier vestigingen beschikt: Urk, Harlingen, Kampen en nu IJmuiden. Vervolgens heette de voorzitter van de Ondernemersvereniging IJmond, Ton van der Scheer, het Urker uitzendbureau Werckpost officieel van harte welkom in IJmuiden. Ook de wethouder Economische Zaken van de Gemeente Velsen, Jeroen Verwoort, was daarbij aanwezig. Van der Scheer wees op de opmerkelijke overeenkomsten in mentaliteit en karakter tussen Urkers en IJmuidenaren: niet zeuren, handen uit de mouwen en aanpakken. In de goedgevulde Witte Leeuwenkooi van S.C. Telstar sprak conferencier Jaap Bakker met veel gevoel voor humor over de gewoonten en eigenaardigheden van de Urker bevolking. Het leverde hem menige lach en een dankbaar applaus op. De aanwezigen genoten zichtbaar van zijn scherpe observaties en zelfrelativering. Tenslotte ontving Hendrik Loosman, accountmanager in IJmuiden, uit handen van Jaap Bakker een miniatuur van de vuurtoren van Urk als symbool voor de ‘thuishaven’ van Werckpost. Werckpost is eind 2014 opgericht door drie leden van het gezin Post. Samen goed voor ruim vijftien jaar ervaring in de uitzendbranche. De directie bestaat uit Geert Post, algemeen directeur, Maria Coenen-Post, commercieel directeur en Nanne Marten Post, operationeel directeur. Werckpost is van origine sterk in de visverwerkende industrie. Daarnaast heeft Werckpost inmiddels een positie verworven in de agrarische sector, bouw & infra, techniek, logistiek en zakelijke dienstverlening. Werckpost IJmuiden is gevestigd aan de Strandweg 2 en bereikbaar onder nummer 0255-505224. Contactpersoon aldaar is Hendrik Loosman.

Lokale Energie Markt voor bedrijventerreinen in de IJmond

Bedrijven in de IJmond hebben afgelopen jaren forse stappen gezet om bedrijventerreinen grootschalig, flexibel en kostenneutraal te verduurzamen. Om dit succes verder uit te rollen is het tijd voor de volgende stap. Woensdag 21 november hebben ondernemers van bedrijventerreinen Kagerweg en De Pijp, GreenBiz IJmond, Omgevingsdienst IJmond, Econvert Climate & Energy en EXE daarom een handtekening gezet onder de oprichting van een Lokale Energie Markt.

AYOP stakeholdersessie 15 november: Regionale offshore Businesskansen

In tegenstelling wat mensen denken, loopt Nederland niet bepaald voorop in de energietranisitie en CO2 reductie. De impact van het nieuwe klimaatakkoord wordt daarom zo groot. In de race naar CO2 reductie, en de urgentie daarvan gaat elektrificatie en wind op zee een belangrijke rol spelen. Grootschalige oplossingen zijn nodig voor grootschalig gebruik, en dat zien we ook terug in de elektriciteitsvraag van industrie in het Noordzeekanaalgebied. De vraag gaat groeien, en wordt nog groter omdat de fossiele opwekking gaat afnemen tot 2030.