Ledenlunch

2017-10-19 | 11.45 uur - 14.00 uur

 

Wij nodigen u van harte uit voor onze ledenlunch op donderdag 19 oktober a.s.

Hans Snijders (voorzitter College van Bestuur Nova College),  Arjen Verkaik (Wethouder Gemeente Velsen) en Mark Denys (Director Technical at Tata Steel Europe)  zullen als Founding Partners spreken over Techport: wat is het doel van Techport,  wat zijn de ontwikkelingen en resultaten tot nu toe en wat kunnen we (Techport en u als ondernemer) voor elkaar betekenen.

 

 

Over Techport:

Techport is opgericht om focus aan te brengen in en regie te voeren op de gezamenlijke activiteiten van (technische) onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, lokale en regionale overheden en (technisch)bedrijfsleven uit primair de IJmond, maar ook in andere delen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de provincie Noord-Holland. Deze activiteiten zijn allen gericht op het versterken van technisch onderwijs, het vergroten van het innovatief vermogen van bedrijven uit de sectoren (maak)industrie en energie en het organiseren van samenwerking en focus tussen en binnen de 3 O’s (onderwijs-overheid-ondernemer).

Progamma:

11.45 uur Inloop en ontvangst
12.15 uur Welkom door Ton van der Scheer
12.20 uur Lunch
13.15 uur Sprekers Techport
13.45 uur Rondvraag
14.00 uur Sluiting

Met vriendelijke groet,

Ton van der Scheer

Voorzitter

Parkeren: Bij de rotonde op de Badweg gaat u linksaf de parkeerplaats op. U rijdt door tot achter het Apollo Hotel. LET OP: vergeet niet om als u weg gaat een parkeerkaart mee te nemen. Deze wordt u kosteloos ter beschikking gesteld.

Inschrijving gesloten.

Apollo Hotel IJmuiden Seaport Beach, Kennemerboulevard 250, IJmuiden