Bestemmingsplan (Omgevingsplan) Wijk aan Zee 2016 met PlanMER en Passende Beoordeling

Vanaf heden is het voorontwerpbestemmingsplan Wijk aan Zee 2016 met ontwerpPlanMER en Passende beoordeling in te zien op de website van de gemeente Beverwijk, klik hier. .

Op woensdag 31 augustus 2016 wordt er een advertentie hieromtrent geplaatst  in het huis-aan-huis-blad  “De Kennemer” en in de Staatscourant.

 Wijk aan Zee 2016 is een bijzonder plan dat is te beschouwen als een omgevingsplan op basis van de nieuwe Omgevingswet die nog niet in werking is getreden. Daarom is ook toestemming nodig voor een pilot waarbij vooruitgelopen mag worden met toestemming van het ministerie van I&M. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, zoals het plan op dit moment officieel heet, bevat voor een deel integratie van andere vormen van regelgeving uit de APV en uit de milieuregelgeving. Milieuaspecten zijn vooral te vinden waar het gaat om het ontwikkeldeel in de vorm van een ontwikkelingsplan dat ziet op woningbouw. Hiertoe zijn separate regels opgenomen.

In het plan is rekening gehouden met de ligging van Wijk aan Zee, temidden van zware industrie (Tata Steel) en Natura 2000.

Bij woningbouw zal rekening gehouden moeten worden met vele aspecten, waaronder gezondheid, terwijl de uitstoot van stikstof beperkt zal moeten worden. Ook inpassing in het bijzondere landschap heeft de aandacht, evenals de cultuurhistorie en de archeologie, de waterkerende functie van de duinen, bepaalde leidingen, zoneringen, etc.

Het imro-gecodeerde plan bevat alle gegevens (ook de PlanMER en de Passende Beoordeling) en dit plan zal vanaf dinsdag 30 augustus 2016 zichtbaar worden op www.ruimtelijkeplannen.nl .

De PlanMER en de Passende beoordeling zijn in de ontwerpfase en zullen over enkele weken worden opgenomen met de Commissie MER te Utrecht.

De stukken liggen officieel vanaf vrijdag 2 september 2016 ter visie, gedurende zes weken.

Indien u wilt reageren dan is dat vanaf heden mogelijk.

Voor een juiste verwerking van de gegevens wordt u verzocht om er voor te zorgen dat uw reactie uiterlijk 14 oktober 2016 binnen is bij de gemeente Beverwijk. Een reactie kan per mail op onderstaand adres worden ingediend, maar ook schriftelijk op het postbusnummer zoals vermeld in de advertentie.

Voor meer gegevens kunt u contact opnemen met ondergetekende:

 

Adriaan Rensen

****************************************

A.C. Rensen

Juridisch beleidsadviseur ruimtelijke plannen

Afdeling Ruimte, team vergunningen

Gemeente Beverwijk

Postbus 450

1940 AL Beverwijk

Tel: 0251-256308

Aanwezig: ma; di; wo (alleen per mail); do, vrij (tot 11.00 uur)

e-mail: a.rensen@beverwijk.nl

 

Uit ons archief