Maakindustrie

Deze ondernemers sturen dit cluster aan:

Jaap Beentjes (BSE Ymond)

Jan Boudesteijn (Techport)

Ernst de Haas (VanDerEng)


Wij nodigen jullie uit voor een bijeenkomst op donderdag 25 januari 2018 van 15.30 – 18.30 uur (locatie volgt).

In het afgelopen jaar hebben we een aantal bijeenkomsten gehad die voldoende aanknopingspunten bevatten om met de gekozen structuur (5 bijeenkomsten met de gehele groep) verder te gaan.
We zijn gestart met vier hoofdthema’s:
1. Personeel en opleiding
2. Lean
3. Duurzaam en
4. Innovatie

Het blijkt dat het lastig is om tijdens de groepsbijeenkomst meerdere thema’s in kleinere groepen te bespreken. Vandaar dat we besloten hebben om Lean, Duurzaam en Innovatie samen te voegen, aangezien al deze aspecten behoorlijk wat raakvlakken met elkaar hebben.

De agenda voor 25 januari 2018 ziet er als volgt uit:
Thema Personeel
 Belangstelling voor opzet arbeidspool gericht op: (tijdelijke) invulling vacatures, ervaring opdoen, uitrol van potentieel vastlopende medewerkers, jobrotation
 Inventarisatie opleidingsbehoeften om gezamenlijk cursussen te organiseren bij voorkeur met en door collega’s en regionale opleiders
 Ervaringen uitwisselen met lokale uitzend- c.q. detacheringbureaus. Veel leden geven aan dat voorgedragen kandidaten niet goed matchen met de technische eisen van de functie; hoe kunnen we dit optimaliseren
Thema Lean/Duurzaam/Innovatie
 Wordt o.b.v. de input bepaald: graag verzoeken we je per kerende mail ☺ aan te geven welke thema’s in een Hackaton (innovatieve brainstormbijeenkomst) jouw belangstelling hebben.

Voor de beeldvorming: op 5 juli 2017 is bij EKB Industriële Automatisering een Hackaton georganiseerd rondom de vraag: : ‘Hoe kan EKB zorgen dat ze in beeld komen bij de klant en zorgen dat de klant weet wat ze allemaal kunnen’. Het hoeven dus zeker niet allemaal technologische innovaties te zijn!

Derhalve….graag een mail naar info@ovijmond.nl dat je er de 25ste bij bent én welke thema’s je in een te organiseren Hackaton wil inbrengen.

Tot 25 januari!

Met vriendelijke groet,
Ernst de Haas, Jaap Beentjes en Jan Boudesteijn


De maakindustrie binnen de IJmond vormt een belangrijk onderdeel van de regionale economie. De OV IJmond realiseert zich dit terdege en om die reden hebben we binnen de vereniging ook een cluster Maakindustrie.

Graag willen wij jou voor deelname aan dit cluster uitnodigen. We houden ons bezig met de volgende thema’s:

1) LEAN
2) Innovatie
3) Duurzaamheid
4) Scholing

De bijeenkomsten zijn kort maar krachtig: van 16.30 tot max 19.00 uur uiteraard op een locatie binnen de IJmond.

 

Verslag 17 november: verslag-bijeenkomst-17-11-2016-cluster-maakindustrie

Verslag 24 januari: Verslag bijeenkomst 24.01.2017 cluster maakindustrie

Verslag 28 maart: Verslag bijeenkomst 28-03-2017 cluster maakindustrie

 

Doe jezelf plezier en KOM!

Inschrijven kan middels deze link

Met vriendelijke groet,

Ton van der Scheer (voorzitter OV IJmond)

Jaap Beentjes (BSE Ymond)

Jan Boudesteijn (Techport)

Ernst de Haas (VanDerEng)