Gezocht: Maakpartners Bushalte 2.0

Wilt u als ondernemer meedenken over de uitwerking en/of toeleverancier worden van deze innovatieve Bushalte 2.0? Kom dan donderdag 31 mei naar de 6de Techport Innovation Tribe bij Tata Steel.

In het GO!-NH Accelerator programma heeft Evanet een concept ontwikkeld “Bushalte 2.0” dat het vervoer van pakketten en personen slim combineert. Omdat er nu al concrete belangstelling uit de markt is, zoekt Evanet maakbedrijven om het concept zo snel mogelijk te vertalen in concrete bouwtekeningen, stuklijsten en productieprocessen.

De Bushalte 2.0 wordt op strategische gekozen plaatsen in de buitengebieden neergezet. De goederen- en personenstroom komen op die kruispunten bij elkaar. Resultaat: Minder vervoersbewegingen, minder pakketbezorgers in de straat en minder CO2-uitstoot.

Aan de Tribe-deelnemers zal worden gevraagd ideeën aan te leveren om de halte, waarin robotachtige constructies de pakketjes verwerken, “hufterproef” te maken. En hoe produceer je de behuizing? Hoe zit het met de verlichting? Welke (krasvaste) materialen en lakken? Hoe integreer je zonnepanelen? Is de halte mobiel te maken? Slimme elektronica en mechatronica voor het onderhoud? Noem maar op! Daarbij moeten de productieprocessen tevens opschaalbaar zijn.

Kortom een prachtige kans voor maak- en onderhoudsbedrijven om vroegtijdig hun kennis en kunde in dit project in te brengen.

Klik hier om u aan te melden.

Uit ons archief