OV IJmond Jong: Wisselwerking tussen jong en oud

Algemene introductie
OV IJmond heeft verschillende clusters. Die bestaan uit leden die iets delen: ze zijn net gestart of jong van geest (Cluster Jong), delen een sector (zoals Maakindustrie en Retail) of verlenen een dienst (Zakelijke Dienstverlening). Ditmaal aandacht voor OV IJmond Jong.


De IJmond beschikt over ondernemers die uiteenlopende diensten verlenen. OV IJmond heeft binnen de vereniging ook een cluster Jong. Waar houdt dit cluster zich mee bezig? En wat hebben de leden van de OV IJmond eraan?

OV IJmond Jong
Tijdens het gesprek met de leden van OV IJmond Jong bruist het van de energie. Gesprekken krijgen een onverwachte wending en spontaan ontstaan er nieuwe ideeën. “Kun je nagaan hoe het eraan toe gaat, als we activiteiten bedenken voor het cluster”, lacht Edwin Schilling. De leden richten zich niet alleen op OV IJmondleden met een jonge leeftijd. Friso Huizinga: “Met jong bedoelen we ook ‘jong van geest’ of een ondernemer die net is gestart.” Het cluster is opgezet door drie leden: Friso Huizinga, Marit Bakker en Edwin Schilling.

Marit Bakker is portefeuillehoudster van het cluster en mede-eigenaresse van Bakker Buitenleven. Edwin Schilling, Area Manager bij Zebra Uitzendbureau B.V. is eveneens actief lid van OV IJmond Jong. Friso Huizinga is Communicatieprofessional en verzorgt de communicatie voor het cluster. Ze hebben alle drie een duidelijke missie: het realiseren van een kruisbestuiving tussen jonge en oudere, meer ervaren ondernemers van de ondernemersvereniging.

Jong van Geest
Friso legt uit dat HOV IJmond en OHBU in 2014 fuseerden tot OV IJmond. Edwin vertelt over de oprichting van Ondernemersvereniging Jong van Geest in de periode vóór de fusie: “Dat liep helaas anders dan gedacht”. Bakker Buitenleven was al jarenlang lid van de ondernemersvereniging. Marit: “We deden alleen niet zoveel met het lidmaatschap.” Na de fusie woonde ze een bijeenkomst in Heemskerk bij. “Toevallig was er een bijeenkomst op het terrein vlakbij Bakker Buitenleven, daardoor kon ik na een andere afspraak even langsgaan.”

Het viel haar op, dat er veel oudere mannen in pak aanwezig waren. Het was bovendien erg moeilijk om in te haken op gesprekken. “Er was weinig openheid en ik voelde mij niet op mijn gemak”, blikt Marit terug. Ze kwam op diezelfde bijeenkomst in gesprek met Ton van der Scheer, voorzitter van OV IJmond. Ze gaf aan om iets voor de vereniging te willen betekenen. Ton stelde Marit en Edwin aan elkaar voor. De puzzelstukjes (zoals een frisse wind, Jong van Geest) vielen in elkaar en OV IJmond Jong werd een feit. Op dat moment voegde ook Friso zich bij het cluster.

Gesprek
OV IJmond Jong ging het gesprek aan met jonge ondernemers. Hierbij kwam naar voren dat zij graag wilden leren van ervaren ondernemers. Jonge en startende ondernemers hadden behoefte aan kennisdeling en wilden leren van de ‘gevestigde orde’. Maar het bleek in de praktijk lastig om met elkaar in gesprek te komen.

Op de Nieuwjaarsreceptie van 2016 gaf Marit een speech over het ‘old boys network’. Daar moest verandering in komen. Het cluster streefde naar diversiteit en kennisuitwisseling. Het was tijd voor vernieuwing: “We wilden de boel wakker schudden”. Friso: “De timing was perfect, want er waren op dat moment weinig vrouwen en jonge ondernemers aanwezig.”

Activiteiten
De clusterleden proberen minimaal twee activiteiten per jaar te organiseren. Dat kunnen kennissessies zijn, of activiteiten. Het cluster wil af van de gebaande paden en netwerken in een dynamische omgeving. Het doel is het realiseren van een kruisbestuiving tussen jong en oud, op een verfrissende manier. “We willen meer dan alleen visitekaartjes uitwisselen”, aldus Marit.

In de zomer van 2016 konden de leden powerboat varen en abseilen. Dat werd gecombineerd met de zomerbarbecue op het Forteiland. In het najaar van 2016 organiseerde het cluster de succesvolle kennissessie ‘Jong vs. Oud: wat kunnen wij van elkaar leren?’. Alle leden van de OV IJmond werden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Met behulp van Corporate Rebels werd de dialoog op gang gebracht over de manier van zaken doen met elkaar. In het voorjaar van 2017 konden de leden netwerken in de sneeuw op de VrijSkiBo in Snowplanet.

Diversiteit
In 2018 organiseerde OV IJmond een kennissessie met leiderschapsdeskundige Esther Mollema. Zij ging met de OV IJmondleden in gesprek over diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Mollema gaf aan dat ‘Nederland vrij vastgeroeste ideeën over rolverdeling’ heeft (zie verslag*). Diversiteit blijkt een succesfactor te zijn in het bedrijfsleven.

Ook hier blijkt maar weer, dat de wisselwerking tussen de verschillende leden van de ondernemersvereniging belangrijk is. Jong, oud, man of vrouw: van elkaar kunnen we leren. Wilt u meer weten over OV IJmond Jong? Of heeft u een origineel idee voor een activiteit? Mail dan naar clusterjong@ovijmond.nl.

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

Op de foto v.l.n.r.: Friso Huizinga, Marit Bakker met dochter Charly, Edwin Schilling

Uit ons archief