Uitnodiging Samen werken aan de toekomst van statushouders in Velsen op 8 november a.s.

Volwaardig meedoen aan de samenleving van Velsen is voor statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) niet altijd gemakkelijk. Ondanks hun sterke motivatie blijkt hun leven in ons land soms weerbarstig en ingewikkeld. Het helpt als hierbij zo min mogelijk obstakels zijn. Dat geldt voor hen, maar ook voor werkgevers die mensen in dienst willen nemen. Of organisaties die uiteenlopende activiteiten organiseren.

Wilt u iets organiseren, maar weet u niet goed wie u daarbij kunt betrekken? Heeft u direct werk beschikbaar, maar is de taal of het ontbreken van de juiste diploma’s het probleem? Heeft u vragen over de begeleiding van statushouders? Door kennis en ervaring bij elkaar te brengen zijn oplossingen en antwoorden binnen handbereik.

We nodigen u graag uit om samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente in gesprek te gaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat statushouders zo snel mogelijk als volwaardige inwoners mee kunnen doen aan de Velsense samenleving. Welke obstakels kunnen we met elkaar uit de weg ruimen of een oplossing voor vinden. Uw kennis, expertise, ervaring, nieuwsgierigheid en betrokkenheid is hiervoor nodig. Doet u mee?

Ik hoop u te mogen ontmoeten op 8 november aanstaande.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Arjen Verkaik
Wethouder gemeente Velsen

 

 

 

Uit ons archief