Afscheid bestuursleden Ernst de Haas en Marit Bakker

 

Het bestuur heeft op 19 november jl. afscheid genomen van Ernst de Haas en Marit Bakker.

Ernst was reeds 10 jaar bestuurslid. Hij is  destijds begonnen bij de OHBU (Ondernemersvereniging Heemskerk Beverwijk Uitgeest). Ernst heeft zich o.a. ingezet voor de bedrijventerreinen, de cluster Maakindustrie en de Participatiewet. Ernst werd bedankt voor zijn inzet en waardevolle bijdrage gedurende zo’n lange tijd.

Marit was actief sinds 2016: eerst als aspirant bestuurslid. In november 2017 werd zij gekozen tijdens een extra Algemene Ledenvergadering. Marit werd vooral geprezen vanwege haar inzet voor Cluster Jong. Onder haar leiding zijn er een aantal inspirerende bijeenkomsten georganiseerd.

Beiden werden verrast met de OV IJmond bokaal en het OV IJmond speldje.

 

 

Uit ons archief