Bijeenkomst cluster Maakindustrie inzake banenpool Maakindustrie

2019-01-22 | 13.45 uur - 16.00 uur

Leden van het cluster Maakindustrie,

De volgende bijeenkomst van de cluster Maakindustrie met als doel het opzetten van een banenpool zal plaatsvinden op dinsdag 22 januari a.s.

Locatie:

IJmond werkt
Stationplein 48A
1948LC Beverwijk

Programma:

13:45 uur: Inloop
14:00 uur: Opening van de bijeenkomst plus voorstelronde
14:10 uur: Uitleg wat IJmond werkt betekent voor de regio
14:20 uur: Uitleg door Cyril Swart: ‘Wat houdt Any staff in hoe werkt het’
14:45 uur: Wat is de status van Any staff en wat zijn de knelpunten
15:45 uur: Hoe gaan we verder?
16:00 uur: Datum vaststellen volgende bijeenkomst

Deze bijeenkomst is bedoeld voor degenen uit de cluster Maakindustrie die zich hebben aangesloten bij de groep die zich willen inzetten voor een banenpool. Graag vernemen wij of u aanwezig kunt zijn.

Uiteraard is iedereen uit het cluster Maakindustrie van harte welkom bij deze bijeenkomst. Aanmelden kan eenvoudig via info@ovijmond.nl, onder vermelding van: banenpool maakindustrie.

Tot 22 januari!

Met vriendelijke groet,

Ingrid Schuijt
Secretaresse

Tel. 06-23306902

Namens cluster Maakindustrie: Jaap Beentjes

IJmondWwerkt !, Stationplein 48A, 1948LC Beverwijk