Bijeenkomst cluster Maakindustrie inzake banenpool verplaatst naar 14 maart a.s.

2019-02-21 | 13.45 uur - 16.00 uur

Besloten is om deze bijeenkomst te verplaatsen naar 14 maart a.s., zelfde tijd.

Verdere informatie volgt.

 

n.v.t.