Jong

De volgende ondernemers sturen dit cluster aan:

Just Ritskes (aspirant bestuurslid en portefeuillehouder cluster Jong)

Laura Ouderkerken

Samantha Ernst


Cluster Jong: ‘Het verbinden van de gevestigde en jonge ondernemers’

OV IJmond heeft binnen de vereniging een Cluster Jong. Waar houdt dit cluster zich mee bezig? En wat hebben de leden van de OV IJmond eraan?
Vanuit de behoefte om de belangen te behartigen van jonge ondernemers en om jong en de ‘gevestigde orde’ te verbinden is het niet-sector gebonden Cluster Jong in 2016 ontstaan. ‘Ik weet nog goed dat ik als jonge ondernemer, ik ben nu 16 jaar verder, naar een netwerkbijeenkomst ging en de gevestigde ondernemers aan een tafel zag staan. Voor mij was dat een drempel om op hen af te stappen’, zegt Just Ritskes, die vanaf mei van dit jaar Marit Bakker vervangt als aspirant bestuurslid van OV IJmond.

Wie is Just Ritskes?

Just Ritskes is samen met zijn compagnon, Erik Swier, eigenaar van GraphicSign in Velserbroek. Dit bedrijf is gespecialiseerd in graveren, belettering, signalering en bewegwijzering. Daarnaast is Just al vijf jaar erg succesvol met zijn concept ‘Mijn Kerstmarkt’, een kerstfeest waar lokale ondernemers, zowel groot als klein, met hun medewerkers kunnen shoppen, borrelen, dineren en feesten. Dit jaar op de prachtige locatie van het Apollo Hotel in IJmuiden aan zee, op de bovenste verdieping. ‘We bieden exclusieve avonden voor grote bedrijven en gezamenlijke avonden voor het MKB, waar iedereen een eigen plek en bediening heeft. Het leuke is, dat later op de avond het publiek zich mengt en het één groot feest wordt. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld live bands. De bedrijven betalen alleen het eten,drinken en het kerstshoppen. Ik ben het gestart vanuit mijn eigen behoefte om met 15 fte iets onderscheidends te doen met kerst. Het eerste jaar vanuit onze loodsen in Velserbroek. Lokale winkeliers sluiten zich graag aan bij de kerstmarkt, zij kunnen op die manier hun waar presenteren’.

Sparren op gelijk niveau
In de tijd dat Just zelf startend was, had hij een soort niet officiële commissaris waar hij mee kon sparren. Hij vertelt: ’Dat was heel fijn, wij lieten allerlei ideeën op hem los, waar hij zijn mening over gaf. Hij hoefde zelf niets uit te voeren, alleen zijn mening te geven. Als jonge ondernemer is zo iemand fantastisch. Je kunt sparren op gelijk niveau, zonder tegenstrijdige belangen. Ik vind dat dat te weinig gebeurt. We kunnen zoveel leren van elkaars fouten. Het is leuk om te vragen wat er niet goed ging, waar je van geleerd hebt. De onderbouwing komt beter uit negatieve dan uit positieve ervaringen. Onder andere die verbinding is het doel van Cluster Jong. Het doel is het realiseren van een kruisbestuiving tussen jong (jonge en/of startende ondernemers) en oud (ervaren, gevestigde ondernemers), op een verfrissende manier. Het cluster wil af van de gebaande paden en meer laten gebeuren dan alleen visitekaartjes uitdelen.’

Hoe maakt Cluster Jong zijn visie waar?
Het cluster organiseert voor de leden afwisselend kennissessies en dynamische netwerkactiviteiten. Zo werd er al genetwerkt in de sneeuw bij Snowplanet, zat ‘jong’ en ‘oud’ met elkaar op de quad bij ActionPlanet en werd er bij Villa Westend een dialoogsessie Jong versus Oud aangegaan. Just: ‘Ook zijn er heel veel trajecten vanuit het bestuur over subsidie bijvoorbeeld. Vanuit de OV IJmond kunnen leden hieraan deelnemen. Een aantal van dit soort trajecten is onbekend en wordt door het cluster toegelicht. Op sommige events van Cluster Jong zijn ook introducés welkom, we trekken graag nieuwe leden door hen kennis te laten maken. Wat ik zelf gemerkt heb, is dat het mij lang heeft gekost om regionaal een netwerk op te bouwen. Door de transitie die OV IJmond heeft doorgemaakt zie je dat het veel makkelijker en laagdrempeliger is. Hoe laagdrempeliger, hoe meer kans om te delen met elkaar.’

Wat is het mooiste dat Just uit OV IJmond heeft gehaald?
Op de vraag over wat Just het meest is bijgebleven van wat hij uit OV IJmond heeft gehaald in de 16 jaar dat hij al lid is, antwoordt hij glunderend: ‘Hans Weeren’. ‘Hans is een gevestigde ondernemer, heeft een schoonmaakbedrijf in Beverwijk met 200 medewerkers. Hij is nu een bevriende zakenrelatie van mij en heeft mij in de loop van de tijd meerdere keren onder zijn hoede genomen. Ook met de kerstmarkt bijvoorbeeld. Ik vroeg hem of hij mij kon helpen qua netwerk in Beverwijk. Hij kwam gelijk langs en gaf een aantal tips. Hans is al die jaren al deelnemer aan de kerstmarkt, hij is een grote klant van mij geworden. En wat Hans mij heeft bijgebracht is, dat als je met mensen op een event staat, bijvoorbeeld met zijn tweeën, en er komt iemand bij staan, dat je dan de verbinding zoekt. Hans zegt dan altijd iets in de trant van: ‘Dit is Just Ritskes, hij is vijf jaar geleden ‘Mijn Kerstmarkt’ gestart, zo kan ik mijn medewerkers een speciaal kerstfeest bieden. Misschien ook iets voor jouw bedrijf.’

Tekst: Content4Bizz, Brigitte Schiering

 


juni 2019

OV IJmond Cluster Jong: Actionplanet, een schot in de roos!


 


Interview 2018

OV IJmond Jong: Wisselwerking tussen jong en oud

De IJmond beschikt over ondernemers die uiteenlopende diensten verlenen. OV IJmond heeft binnen de vereniging ook een cluster Jong. Waar houdt dit cluster zich mee bezig? En wat hebben de leden van de OV IJmond eraan?

OV IJmond Jong
Tijdens het gesprek met de leden van OV IJmond Jong bruist het van de energie. Gesprekken krijgen een onverwachte wending en spontaan ontstaan er nieuwe ideeën. “Kun je nagaan hoe het eraan toe gaat, als we activiteiten bedenken voor het cluster”, lacht Edwin Schilling. De leden richten zich niet alleen op OV IJmondleden met een jonge leeftijd. Friso Huizinga: “Met jong bedoelen we ook ‘jong van geest’ of een ondernemer die net is gestart.” Het cluster is opgezet door drie leden: Friso Huizinga, Marit Bakker en Edwin Schilling.

Marit Bakker is portefeuillehoudster van het cluster en mede-eigenaresse van Bakker Buitenleven. Edwin Schilling, Area Manager bij Zebra Uitzendbureau B.V. is eveneens actief lid van OV IJmond Jong. Friso Huizinga is Communicatieprofessional en verzorgt de communicatie voor het cluster. Ze hebben alle drie een duidelijke missie: het realiseren van een kruisbestuiving tussen jonge en oudere, meer ervaren ondernemers van de ondernemersvereniging.

Jong van Geest
Friso legt uit dat HOV IJmond en OHBU in 2014 fuseerden tot OV IJmond. Edwin vertelt over de oprichting van Ondernemersvereniging Jong van Geest in de periode vóór de fusie: “Dat liep helaas anders dan gedacht”. Bakker Buitenleven was al jarenlang lid van de ondernemersvereniging. Marit: “We deden alleen niet zoveel met het lidmaatschap.” Na de fusie woonde ze een bijeenkomst in Heemskerk bij. “Toevallig was er een bijeenkomst op het terrein vlakbij Bakker Buitenleven, daardoor kon ik na een andere afspraak even langsgaan.”

Het viel haar op, dat er veel oudere mannen in pak aanwezig waren. Het was bovendien erg moeilijk om in te haken op gesprekken. “Er was weinig openheid en ik voelde mij niet op mijn gemak”, blikt Marit terug. Ze kwam op diezelfde bijeenkomst in gesprek met Ton van der Scheer, voorzitter van OV IJmond. Ze gaf aan om iets voor de vereniging te willen betekenen. Ton stelde Marit en Edwin aan elkaar voor. De puzzelstukjes (zoals een frisse wind, Jong van Geest) vielen in elkaar en OV IJmond Jong werd een feit. Op dat moment voegde ook Friso zich bij het cluster.

Gesprek
OV IJmond Jong ging het gesprek aan met jonge ondernemers. Hierbij kwam naar voren dat zij graag wilden leren van ervaren ondernemers. Jonge en startende ondernemers hadden behoefte aan kennisdeling en wilden leren van de ‘gevestigde orde’. Maar het bleek in de praktijk lastig om met elkaar in gesprek te komen.

Op de Nieuwjaarsreceptie van 2016 gaf Marit een speech over het ‘old boys network’. Daar moest verandering in komen. Het cluster streefde naar diversiteit en kennisuitwisseling. Het was tijd voor vernieuwing: “We wilden de boel wakker schudden”. Friso: “De timing was perfect, want er waren op dat moment weinig vrouwen en jonge ondernemers aanwezig.”

Activiteiten
De clusterleden proberen minimaal twee activiteiten per jaar te organiseren. Dat kunnen kennissessies zijn, of activiteiten. Het cluster wil af van de gebaande paden en netwerken in een dynamische omgeving. Het doel is het realiseren van een kruisbestuiving tussen jong en oud, op een verfrissende manier. “We willen meer dan alleen visitekaartjes uitwisselen”, aldus Marit.

In de zomer van 2016 konden de leden powerboat varen en abseilen. Dat werd gecombineerd met de zomerbarbecue op het Forteiland. In het najaar van 2016 organiseerde het cluster de succesvolle kennissessie ‘Jong vs. Oud: wat kunnen wij van elkaar leren?’. Alle leden van de OV IJmond werden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. Met behulp van Corporate Rebels werd de dialoog op gang gebracht over de manier van zaken doen met elkaar. In het voorjaar van 2017 konden de leden netwerken in de sneeuw op de VrijSkiBo in Snowplanet.

Diversiteit
In 2018 organiseerde OV IJmond een kennissessie met leiderschapsdeskundige Esther Mollema. Zij ging met de OV IJmondleden in gesprek over diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Mollema gaf aan dat ‘Nederland vrij vastgeroeste ideeën over rolverdeling’ heeft (zie verslag*). Diversiteit blijkt een succesfactor te zijn in het bedrijfsleven.

Ook hier blijkt maar weer, dat de wisselwerking tussen de verschillende leden van de ondernemersvereniging belangrijk is. Jong, oud, man of vrouw: van elkaar kunnen we leren. Wilt u meer weten over OV IJmond Jong? Of heeft u een origineel idee voor een activiteit? Mail dan naar clusterjong@ovijmond.nl.

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM


april 2018

‘Diversiteit is succesfactor in het bedrijfsleven’


maart 2017

De sneeuw in met cluster Jong!

 

 


november 2016

Jong vs. oud: wat kunnen wij van elkaar leren?

 


juli 2016

Sportieve kick-off OV IJmond cluster Jong

 


Cluster Jong wil van de gebaande paden af

OV IJmond heeft sinds de nieuwjaarsreceptie een cluster Jong. De drie trekkers, Marit Bakker, Edwin Schilling en Friso Huizinga, hebben een eerste behoeftepeiling gehouden en daaruit is gebleken dat de jongste leden van de ondernemersvereniging willen netwerken in een dynamische omgeving en willen leren van de gevestigde ondernemers. Deelnemen aan de activiteiten van de cluster Jong is daarom niet aan leeftijd gebonden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Kennemer Theater trok Marit Bakker, in het dagelijks leven directeur van Bakker Buitenleven in Heemskerk, de aandacht met een humorvol betoog over het verschil tussen het ‘old boys network’ – grijze mannen in pak die elkaar al jaren op allerlei borrels en bijeenkomsten tegenkomen – en de jonge honden op sneakers die vooral online op zoek gaan naar business. ‘De IJmond staat bekend om haar sterke ondernemerschap en daar willen wij, als relatieve nieuwkomers, graag continuïteit aan geven’, zei Marit. ‘Het probleem is dat wij er soms moeilijk tussen komen. Dat is geen onwil, maar jonge ondernemers zijn niet allemaal natural born netwerkers. Met onze activiteiten willen wij het gat tussen de verschillende ledengroepen verkleinen.’

‘Wij willen dynamische activiteiten organiseren die jonge ondernemers aanspreken, zoals skiën, blokarten of ribvaren’, vult Friso Huizinga aan. ‘Je leert elkaar dan in een ongedwongen sfeer kennen en dat leidt bijna altijd tot contacten waar je echt iets aan hebt. Na afloop moet er wel een netwerkmoment zijn waar iedereen kan aanhaken. Ook de ondernemers die zichzelf niet met 70 kilometer per uur over het strand zien racen, maar wel in gesprek willen met de nieuwe generatie ondernemers. En dat op een plek waar je het niet verwacht, zoals een strandpaviljoen of middenin een productiehal. We willen echt van de gebaande paden af.’

In februari werd gebrainstormd over de doelstellingen van cluster Jong. ‘Dat doen wij met enkele enthousiaste ondernemers die hebben aangeboden mee te willen denken over het organiseren van de activiteiten’, zegt Edwin Schilling van Zebra Uitzendbureau. ‘Hierdoor hopen we zo goed mogelijk bij de behoeften aan te sluiten en draagvlak te creëren onder jonge ondernemers.’

Meer weten? Bel 06-16828441 of mail naar clusterjong@ovijmond.nl.