Diner, cabaret en nieuwe ontwikkelingen tijdens de Algemene Ledenvergadering

Op 23 mei werden de ondernemers van OV IJmond ontvangen bij het kasteel Marquette. Het was een warme en zonnige dag, wat ten goede kwam bij dineren en netwerken in een inspirerende omgeving. Ton van der Scheer ging tijdens zijn toespraak in op de ontwikkelingen binnen OV IJmond en de regio. Vervolgens genoten de aanwezigen van een voortreffelijk diner dat werd afgesloten met interactief cabaret.

Veel ondernemers kwamen naar kasteel Marquette om nieuwe contacten op te doen en een praatje te maken met bekenden. Omstreeks half zes opende Ton van der Scheer de Algemene Ledenvergadering. Hij stelde twee nieuwe leden voor. Daarna benoemde hij de aanwezigheid van Serge Ferraro, de pas geïnstalleerde Wethouder van Economische Zaken van Beverwijk.

Ton richtte zich tot manager van NH Hotel Marquette Henk Postma: ‘Bedankt voor de wijze waarop je ons al die jaren hebt ontvangen en voor alle tijd en moeite’. Vervolgens stelde hij Erik Kuiper-van den Berg voor, de nieuwe exploitant van Hotel en Chateau Marquette. Erik gaat 29 juni aan de slag, maar lichtte nu al een tipje van de sluier op: ‘chateau Marquette blijft een hotel- en trouwlocatie, maar we gaan de locatie moderniseren en opknappen’. Een ondernemer grapte vanwege de warmte in de zaal: ‘komt er ook airco?’. Een ontwikkeling die er op termijn waarschijnlijk gaat aankomen. ‘Maar we doen al dertig jaar zonder airco, dus die periode kunnen we ook vast overbruggen’, aldus Erik.

Hierna ging Ton in op de bestuurswisseling van 30 november. Penningmeester en vicevoorzitter Leen Wisker stelde zich opnieuw verkiesbaar en werd ter plekke herkozen. Wim Cox en Henk Broekkamp kregen het erelidmaatschap toebedeeld. ‘Dit is bij OV IJmond nog niet eerder gebeurd, maar we denken als bestuur dat deze leden het echt verdienen.’ Ook daar gingen de aanwezigen mee akkoord. Hij presenteerde vervolgens een bokaal van glas in de kleuren van het logo van OV IJmond. Deze was gemaakt door een lid van de Broedmachine, als bijbehorend cadeau.

Daarna kwamen de ontwikkelingen in de regio aan bod. ‘De ontwikkeling in het havengebied en de maakindustrie is in volle gang.’ De vereniging zou deze ontwikkeling graag breder willen trekken naar onderwijs, overheden en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan Techport. ‘Heel veel bedrijven doen iets met techniek, of kunnen in innoverende zin meedenken.’ Ook binnen het cluster Toerisme, Horeca en Cultuur zijn ontwikkelingen. Om meer nadruk te leggen op bijvoorbeeld toerisme en deze meer op de kaart te zetten, zullen gesprekken volgen met overheden. ‘Er is meer dan alleen maakindustrie en staal. Dat hebben we ook laten zien op de Beurs van Berlage bij ‘de flows of food’. We hebben het voorstel gedaan om het tweede congres in de IJmond plaats te laten vinden en daarbij vis te presenteren als centraal punt binnen food.’ Het evenement Flows of Fish staat gepland op 5 oktober.

Circulaire economie, Greenbiz en IJmond Bereikbaar passeerden de revue. IJmond Bereikbaar zorgde er mede voor dat het ‘blauwe fietspad’ vooralsnog kan blijven bestaan. Greenbiz had onder andere als resultaat Kagerweg Energiepositief. ‘Met deze initiatieven brengen we de regio verder’, aldus Ton. Nadat het huidige bestuur zich had voorgesteld, genoten de ondernemers van een heerlijk diner in en rondom het kasteel. Daarna was er tijd voor meer luchtigheid op deze warme dag, met interactief cabaret door Tom Sligting. Ook deze keer was het een geslaagde Algemene Ledenvergadering bij kasteel Marquette, met ruime aandacht voor nieuwe ontwikkelingen binnen de IJmond.

Tekst: Bianca Egging-Meijer, Tekstbureau BEM

Klik hier voor alle foto’s.

Uit ons archief