Algemene Ledenvergadering 2015

foto’s: Reinder Weidijk