IJmond bereikbaar

Logo IJmond Bereikbaar

De IJmond is van ons allemaal: inwoners, bedrijven en gemeenten. Een klein stukje Nederland waar mensen dicht op elkaar wonen en werken. Iedereen wil graag dat zijn of haar direct woon- en werkomgeving zo bereikbaar en gezond mogelijk is. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor en kunnen we samen voor zorgen.

Campagne IJmond Bereikbaar – Goed op weg
De campagne ‘IJmond Bereikbaar – Goed op weg’ is inmiddels breed bekend bij werkgevers en werknemers in de IJmond. In opdracht van de Stichting IJmond Bereikbaar adviseert en stimuleert het mobiliteitsteam van P2/Advier bedrijven om een (volgende) stap te maken op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Bedrijven die mee doen, stimuleren werknemers om een bewuste keuze te maken voor de auto, fiets of OV voor het woon/werkverkeer. Daarnaast denken ze ook na of andere maatregelen die de spits ontlasten, zoals thuiswerken, carpoolen, flexwerken ingevoerd cq. uitgebreid kunnen worden.

Samenwerkingsverband
IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten. Samen wordt hard gewerkt om de IJmond bereikbaar te houden, nu en in de toekomst.

Stichting IJmond Bereikbaar
De uitvoering van een belangrijk deel van het programma is in handen gelegd van de Stichting IJmond Bereikbaar. Het stichtingsbestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de OV IJmond, Tata Steel en MKB IJmond, heeft het initiatief genomen tot een gezamenlijke aanpak om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de IJmond te verbeteren, waarbij de focus ligt bij het mobiliteitsmanagement van personen en goederen. Voorzitter van het stichtingsbestuur is de heer Ton van der Scheer, voorzitter van de OV IJmond.

Stuurgroep Wegbeheerders
De direct betrokken wegbeheerders steunen deze aanpak en hebben zich medio 2011 verenigd in een stuurgroep met de wethouders Verkeer & Vervoer. Vanuit deze stuurgroep is een Regionale Mobiliteitsvisie opgesteld, die nu wordt uitgevoerd. Voorzitter van de stuurgroep is de heer Ronald Vennik, wethouder Verkeer & Vervoer gemeente Velsen.

Platform IJmond Bereikbaar
Betrokken overheden en bedrijven ontmoeten elkaar structureel in een platform. Deze aanpak en structuur staat garant voor een nieuwe impuls voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de IJmond, met een integrale aanpak gericht op werkgevers en werknemers en op het verbeteren van de verkeers- en vervoervoorzieningen. Voorzitter van het platform is de heer Pieter van Tongeren, Director Outbound Logistics Supplychain Tata Steel Europe

Beter Benutten MRA
De subsidie voor IJmond Bereikbaar is onder meer beschikbaar gesteld door Beter Benutten: een platform van en voor betrokkenen bij het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in dit programma samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. De IJmond valt onder de Metropoolregio Amsterdam.

Meer informatie en aanmelden
Website: www.ijmondbereikbaar.nl
Telefoon: 085-3033922