Informatiedag over vragen en problemen markttoegang

Ervaart u wel eens markttoegangsproblemen wanneer u handelt met landen buiten de EU? Wilt u weten wat de Europese Commissie en de Nederlandse overheid dan voor u kunnen betekenen? Kom dan naar de Markttoegangsdag op woensdag 6 februari. Naast uitleg door de Europese Commissie en het ministerie van Buitenlandse Zaken, is er veel ruimte om vragen te stellen en zijn er enkele interactieve themasessies gericht op Turkije, China, Algerije, Egypte en Marokko.

Tijdens de sessies kunnen ondernemers vragen stellen over belemmeringen zij ervaren. De middag wordt afgesloten met een borrel. Dan is er ook de gelegenheid om vragen te stellen aan experts van de Europese Commissie en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Datum
Woensdag 6 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur; aansluitend netwerkborrel.

Plaats
De Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag.

Programma
13.00 uur welkomstwoord ministerie van Buitenlandse Zaken
13.05 uur introductie Europese Commissie op het Market Access Partnership en de Market Access Database, presentatie ministerie over het adresseren van markttoegangsbelemmeringen, een case study en een vragensessie.
14.30 uur interactieve themasessies over markttoegangsbelemmeringen
16.00 uur implementatie van EU-handelsakkoorden: wat doet de Europese Commissie om de werking van handelsakkoorden te verbeteren en hoe profiteert u van deze akkoorden?
16.45 uur afsluiting door Europese Commissie en het ministerie
17.00 uur netwerkborrel

Kosten
Deelname is kosteloos, wel graag aanmelden.

Aanmelden
Aanmelden kan hier. De voertaal is Engels.

Uit ons archief