NV IJMOND

Op 5 november a.s. vindt de eerste editie van de talkshow NV IJmond plaats in Chateau Marquette in Heemskerk.

Inloop vanaf 16.30 uur.

Klik hier voor meer informatie.


NV IJmond
De NV IJmond is een talkshow voor en door ondernemers uit Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. Gedurende 60 minuten worden op basis van een strak redactioneel format uiteenlopende aspecten van het ondernemen belicht. Interviewers Jaap Sluis en Gerard Post Uiterweer baseren zich op een door een klein redactieteam ontwikkelde en uitgewerkte opzet. Daarin speelt aandacht voor het bedrijfsleven in de IJmond een bepalende rol. En als het even kan over de volle breedte. Dat betekent dat NV-gasten uit alle IJmond-gemeenten en uit alle branches afkomstig zijn. Mannen, vrouwen, starters, eenpitters, zoekend, gearriveerd, eigen baas, loondienst, enz.

De kracht van de NV IJmond zal primair uit die variatie moeten komen. Uiteraard valt aan gebaande paden en bekende gezichten niet te ontkomen. Daar is ook niets mis mee. Maar de uitdaging ligt vooral in het belichten van verborgen kracht en kansen. De NV IJmond kiest voor afwisseling en mijdt voorspelbaarheid. Om er voor de bezoekers in de zaal voldoende vaart in te krijgen, is het zaak veel verschillende onderdelen te programmeren. Wat langere gesprekken kunnen worden afgewisseld met korte interviews en speciale rubrieken. Als het budget dit toelaat, is het ook goed om te werken met film/video en korte optredens.

Hoe veelkleuriger de inhoud van de NV IJmond hoe groter de kans op een groot en gevarieerd publiek. En ook op het ontstaan van dwarsverbanden. Die zullen na afloop – tijdens de borrel – vorm kunnen krijgen.

De NV IJmond is positief, stimulerend en uitdagend van toon is. Uiteraard is er ruimte voor een kritische kanttekening of tegengeluid. Maar altijd vanuit het besef dat in geval van kritiek wordt aangegeven hoe het wél zou moeten. Geen handen in de zakken, maar handen uit de mouwen. Liever een ‘Ga maar!’ in plaats van een ‘Ja maar..’.

De NV IJmond gebruikt inhoud als bindmiddel en biedt behalve het bedrijfsleven desgewenst ook bestuurders, ambtenaren en onderwijsmensen een podium. Maar als zij aanschuiven, is het altijd in relatie tot de regionale economie en bij voorkeur samen met de ondernemer(s). Het verdient aanbeveling om vanuit de NV IJmond contact te hebben met gelijkgestemden in bijvoorbeeld het onderwijs en bij de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest. Zij kunnen onder meer bij de redactie contacten aandragen en inhoudelijke suggesties doen.

De NV IJmond profileert zich als een ongebonden podium waar ondernemers en anderen die ondernemend van geest zijn elkaar kunnen treffen en is dus géén businessclub, netwerkorganisatie of belangenbehartiger. Om de productie van de NV IJmond mogelijk te kunnen maken, is zowel financiële als inhoudelijk/praktische ondersteuning gewenst. Die zou van een aantal met zorg te selecteren vaste partners moeten komen. Zij verbinden hun naam aan het initiatief en worden in die hoedanigheid stevig geprofileerd.

Het NV-concept werd in 2008 door het Haarlemse communicatieadviesbureau De Coalitie gelanceerd. De formule van de daar succesvol gebleken ondernemerstalkshow NV Haarlem ligt ook ten grondslag aan de NV Purmerend, NV Noord-Holland Noord en NV Zaanstad. Die worden in samenwerking met onder meer de gemeenten en lokale ondernemers geproduceerd door De Coalitie.

Mogelijk gemaakt door: