Fusievereniging OV IJmond is nu een heel grote speler

Met ruim 500 ondernemende leden zijn we een belangrijke speler geworden binnen het Noordzeekanaal-gebied en de Metropool Amsterdam, een partij om rekening mee te houden. De voorbereidingen om onder en boven het kanaal tot één IJmondiale ondernemersvereniging te komen, zijn een tijd geleden gestart. Nu ook MKB IJmond zich heeft aangesloten is er een grote speler ontstaan.

Download hier onze presentatie

We houden onze omgeving in de gaten en hebben dan ook nauw contact met:

 • de IJmond Gemeenten
 • Provincie
 • Amsterdam Economic Board
 • Amports/AYOP
 • Ondernemersverenigingen rond het Noordzeekanaalgebied (ZON, Vebam, Oram, Westpoort)
 • Industriekring Haarlem
 • MKB-IJmond
 • VNO/NCW
 • Projectbureau NZKG

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Ton van der Scheer: Voorzitter (Externe betrekking,  Regioclusters, commissie Communicatie)
 • Leen Wisker: Vicevoorzitter/penningmeester
 • Vincent Klopper:Secretaris/Portefeuillehouder activiteiten (commissies Evenementen, Nieuwe Leden, Kennisdeling)
 • Ernst de Haas: Portefeuillehouder Bouw & Industrie  (clusters Bouw/Infra/Installatie, Maakindustrie, Techport)
 • Bernard Lensink:  Portefeuillehouder Diensten (clusters Zakelijke dienstverlening, Retail/handel, Toerisme, Overheid/publiek)
 • Marit Bakker:  Portefeuillehouder niet-sector gebonden clusters (Cluster Jong, Commissie Bedrijventerreinen, IJmond bereikbaar, Greenbizz)

Ton van der Scheer beheert voorlopig de portefeuille Haven & Transport (clusters Haven/Maritiem, Visserij, Transport/logistiek).

Commissies

Bedrijventerreinen:

 • Ellen van Tongeren

Communicatiecommissie:

 • Friso Huizinga
 • Ton van der Scheer
 • Bianca Egging-Meijer
 • Marco Bleeker
 • Ingrid Schuijt

Eventcommissie:

 • Vincent Klopper
 • Henk Broekkamp
 • Bas Dortmund
 • Rik Smit
 • Hans Weeren
 • Jan Boudesteijn

Begeleiding nieuwe leden  en acquisitie

 • Hans van der Linden
 • Eric Ros

Voor een overzicht van de diverse clusters verwijzen wij u naar het keuzemenu op de website.

Organogram OV IJmond:

 

Contact via: info@ovijmond.nl

Portefeuilles extern:

De externe portefeuilles waar onze vereniging zich o.a. mee bezig houdt:

 • Regionaal Economisch Overleg
 • Visie/Uitvoeringsprogramma 2040 NZKG
 • Milieudialoog
 • Milieuconferentie
 • IJmond bereikbaar
 • Techniekcampus
 • MRA / AEB
 • Klankbord Averijhaven
 • Klankbord Nieuwe Zeesluis
 • RWS renovatie Velsertunnel
 • MIRT NW Amsterdam
 • Verbinding A8/A9
 • Middenhavengebied in IJmuiden

Portefeuilles intern:

De interne portefeuilles waar onze vereniging zich o.a. mee bezig houdt:

 • Integreren GreenBiz concept
 • Opzetten Thema programma
 • Invullen clusterconcept
 • Organisatie regioborrels
 • Planning evenementen