OV IJmond: een heel grote speler

Met ruim 500 ondernemende leden zijn we een belangrijke speler binnen het Noordzeekanaal-gebied en de Metropool Amsterdam, een partij om rekening mee te houden!

Donwload hier onze presentatie

We houden onze omgeving in de gaten en hebben dan ook nauw contact met:

 • de IJmond Gemeenten
 • Provincie
 • Amsterdam Economic Board
 • Amports/AYOP
 • Ondernemersverenigingen rond het Noordzeekanaalgebied (ZON, Vebam, Oram, Westpoort)
 • Industriekring Haarlem
 • MKB-IJmond
 • VNO/NCW
 • Projectbureau NZKG

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Ton van der Scheer: Voorzitter (Externe betrekking,  Regioclusters, commissie Communicatie)
 • Leen Wisker: Vicevoorzitter/penningmeester
 • Vincent Klopper:Secretaris/Portefeuillehouder activiteiten (commissies Evenementen, Nieuwe Leden, Kennisdeling)
 • Henno van Horsen: Portefeuillehouder Bouw & Industrie  (clusters Bouw/Infra/Installatie, Maakindustrie, Techport)
 • Bernard Lensink:  Portefeuillehouder Diensten (clusters Zakelijke dienstverlening, Retail/handel, Toerisme, Overheid/publiek)
 • Marit Bakker:  Portefeuillehouder niet-sector gebonden clusters (Cluster Jong, Commissie Bedrijventerreinen, IJmond bereikbaar, Greenbizz)
 •  Just Ritskes (asp. bestuurslid): ondersteuning Marit Bakker

Ton van der Scheer beheert voorlopig de portefeuille Haven & Transport (clusters Haven/Maritiem, Visserij, Transport/logistiek).

Raad van Advies

Adviseurs:

 • Peter van de Meerakker – Zeehaven IJmuiden
 • Jim Iskes – Iskes Tugs
 • Michel Moeijes – Tanger Advocaten

Commissies

Bedrijventerreinen:

 • Ellen van Tongeren

Communicatiecommissie:

 • Friso Huizinga
 • Ton van der Scheer
 • Bianca Egging-Meijer
 •  Brigitte Schiering
 • Marco Bleeker
 • Ingrid Schuijt

Programmacommissie:

 • Vincent Klopper
 • Hans Weeren
 • Wim Cox
 • Bas Dortmund

Voor een overzicht van de diverse clusters verwijzen wij u naar het keuzemenu op de website.

Organogram OV IJmond:

 

 

Contact via: info@ovijmond.nl

Portefeuilles extern:

De externe portefeuilles waar onze vereniging zich o.a. mee bezig houdt:

 • Regionaal Economisch Overleg
 • Visie/Uitvoeringsprogramma 2040 NZKG
 • Milieudialoog
 • Milieuconferentie
 • IJmond bereikbaar
 • Techniekcampus
 • MRA / AEB
 • Klankbord Averijhaven
 • Klankbord Nieuwe Zeesluis
 • RWS renovatie Velsertunnel
 • MIRT NW Amsterdam
 • Verbinding A8/A9
 • Middenhavengebied in IJmuiden

Portefeuilles intern:

De interne portefeuilles waar onze vereniging zich o.a. mee bezig houdt:

 • Integreren GreenBiz concept
 • Opzetten Thema programma
 • Invullen clusterconcept
 • Organisatie regioborrels
 • Planning evenementen