Privacyverklaring

OV IJmond respecteert de privacy van haar leden en haar websitebezoekers. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante privacywetgeving.

Het Privacybeleid is van toepassing op alle (privé) persoonsgegevens die OV IJmond verwerkt van haar leden, contractpartijen, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. In het beleid staan bepalingen waarin u geïnformeerd wordt over de wijze waarop OV IJmond met uw persoonsgegevens omgaat, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Voor informatie:

Privacy statement OV IJmond versie 23 5 18_01040154

Cookiebeleid OV IJmond

Leidraad datalekken versie 14 5 2018_01040155