Regio: ""

Cluster Bouw-, Infra- en Installatiebedrijven: ‘Je kan wel wat roepen, maar dan gebeurt er niets’

OV IJmond heeft verschillende clusters. Die bestaan uit leden die iets delen: ze zijn net gestart of jong van geest (OV IJmond Jong), delen een sector (zoals Maakindustrie en Retail) of verlenen een dienst (Zakelijke Dienstverlening). Ditmaal aandacht voor het cluster Bouw-, Infra- en Installatiebedrijven, waar ongeveer honderd leden onder vallen. Waar houdt dit cluster zich mee bezig? En wat hebben de leden van de OV IJmond eraan? ...lees meer

Cyril Swart speelt met Any Staff in op veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is nu een aantal jaren aan verandering onderhevig. Feit is dat het een interactie blijft tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. Een actueel probleem is het tekort aan technisch personeel. Interessant om te zien is dat er steeds meer initiatieven ontstaan om in te spelen op de arbeidsmarkt, denk aan Techport....lees meer

Provinciale Staten : wensen van het georganiseerde bedrijfsleven

In verband met collegevorming bij Provinciale Staten zijn er door het georganiseerd bedrijfsleven vanuit verschillende kanten wensen en aandachtspunten ingediend bij de Staten. Hierbij ter informatie de programma’s van VNO/NCW en Economisch Forum Holland boven Amsterdam....lees meer

Visie Bedrijventerrein Beverwijk en uitvoeringsprogramma

De Beverwijkse bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer, inclusief de Parallelweg en zeehaven De Pijp, spelen een belangrijke rol in de lokale en regionale economische structuur. Ze huisvesten honderden bedrijven en bieden werkgelegenheid aan duizenden werknemers. De stad Beverwijk heeft de komende jaren te maken met grote opgaven, zoals de sterk groeiende behoefte aan woningen, de energietransitie, het inzetten op duurzaamheid en het economisch aantrekkelijker maken van Beverwijk als innovatief bedrijventerrein en vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe ondernemers....lees meer